Olet täällä

Tietoa kaupungista

Viestintä

Viestintä tukee Vaasan kehittymistä ja säilymistä kilpailukykyisenä, vetovoimaisena, vaasalaisten hyvinvoinnista huolehtivana sekä asiakaslähtöisesti kaikkia palvelevana kaupunkina.
VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

Viestintäpalvelut johtaa Vaasan kaupungin tiedotustoimintaa ja kuntamarkkinointia.

Viestintäpäällikkö Leena Forsén johtaa viestintäpalveluiden toimintaa. 

 

Tiedotus

Tiedotuksen tehtävä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja päämääristä kaupunkilaisille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille. Haluamme luoda edellytyksiä kaupunkilaisten osallistumiselle, asioiden avoimelle käsittelylle ja keskustelulle.

Tiedotuspäällikkö Jenni Tuliniemi johtaa ja koordinoi kaupungin tiedotustoimintaa
Keskushallinnon tiedotus (talouspalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaupunkikehitys)
Kriisiviestintä

Viestintäsuunnittelija Tiina Salonen
Tekninen toimi ja kaavoitus sekä sosiaalinen media ja www-sivut 

Viestintäsuunnittelija Johanna Jussila
Sosiaali- ja terveystoimi, Tiedotuslehti

Viestintäsuunnittelija Pauliina Pääkkönen
Sivistystoimi (liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, Vamia, opistot, lukiot)

Viestintäsuunnittelija Elina Havu
Työyhteisöviestinnän tuki, intranet

Kuntamarkkinointi

Kuntamarkkinoinnilla tehdään Vaasaa ja sen vahvuuksia tunnetuiksi Suomessa ja ulkomailla. Markkinointi johtaa ja koordinoi kaupungin yleismarkkinointia ja vastaa markkinointimateriaalista.

Markkinointipäällikkö Rita Kuha johtaa ja koordinoi kaupungin markkinointia

Ts. markkinointisuunnittelija Ulla Kalliokoski
Sivistystoimi  (museot, kulttuurikeskus, kirjastot)

Ma. markkinointisuunnittelija Minna Sundqvist
Markkinoinnin yleiset suunnittelutehtävät
Messut ja tapahtuma-avustukset
KultTour-lehti

Graafiset palvelut

Graafiset palvelut tuottaa laadukkaita graafisen alan tulostus- ja painopalveluja, graafista suunnittelua, valokuvausta ja asiantuntijapalveluita ensisijaisesti Vaasan kaupungin virastoille ja laitoksille. Toimipiste sijaitsee vesitornin juuressa, Hallintotalon pihassa.

Viestintäpalveluiden yhteystiedot

Vaasan kaupungin viestintäpalvelut
Vaasanpuistikko 10 / PL 3, 65100 Vaasa
Sähköposti: viestinta@vaasa.fi

Viestintäpalveluiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

www.vaasa.fi / www.facebook.com/vaasankaupunki
Vaasan kaupunki sosiaalisessa mediassa

 

Seudun markkinointi
 

Seudullisesta markkinoinnista vastaa Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 

Communications & Brand Manager Hanna Alavillamo
050 563 8605, hanna.alavillamo(at)vasek.fi

Markkinointipäällikkö Mari Kattelus
0400 681 048, mari.kattelus(at)vasek.fi

Seudun matkailumarkkinoinnista vastaa Vaasan seudun Matkailu Oy
Toimitusjohtaja Max Jansson
040 533 5083, max.jansson(at)visitvaasa.fi

 

Kaupunginteatteri

Myyntijohtaja Miika Korkiakoski
0400 871 077, miika.korkiakoski(at)vaasa.fi

Kaupunginorkesteri

Tiedottaja-tuottaja Joonas Lantto
0400 860 745, joonas.lantto(at)vaasa.fi

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

markkinointisuunnittelija Eliina Salmela
040 011 3975, eliina.salmela(at)vamk.fi

Vaasan yliopisto

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tarja Gromov
029 449 8129, tarja.gromov(at)uva.fi

Vaasan paikallisliikenne 

Toimitusjohtaja Jan Finne
044 332 1010, jan.finne(at)vaasanpaikallisliikenne.fi

Vaasan Vesi
toimitusjohtaja Irma Hyry              
irma.hyry(at)vaasa.fi, 06 325 4150

Vaasan Sähkö 

Markkinointipäällikkö Tiina Lillbacka
tiina.lillbacka(at)vaasansahko.fi, 06 324 5276

Viestintäpäällikkö Mikaela Jussila
mikaela.jussila(at)vaasansahko.fi, 06 324 5162

Pohjanmaan pelastuslaitos 

Viestintäsuunnittelija Tanja Lillback
tanja.lillback(at)vaasa.fi, 040 837 3680

Stormossen

Viestintäpäällikkö Nina Lindman
nina.lindman(at)stormossen.fi, 010 320 7640