Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päätöksenteko

Vaasan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen valtuusto. Vaasalaiset valitsevat valtuustonsa joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää Vaasan asioista sekä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa sitä.

Vaasan kaupunginjohtaja on Tomas Häyry. Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta.

Vaasassa on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Nuorten asioita Vaasassa ajaa nuorisovaltuusto ja vammaisten asioita vammaisneuvosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat   
Hallinnon säännöt  
Kuulutukset  
Kaupunginhallituksen viimeisimmät päätökset lyhyesti  
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja  
Päättäjät ja valmistelijat  
Valtuustoaloitteet  
Weblähetys kaupunginvaltuuston kokouksesta  
 
viittomakieli symboli